VEDAG ČESKÁ REPUBLIKA

  • CZ


Co je to záruka? Kdy nabývá účinku?Osobní záruka kvality je dohoda, která se uzavírá mezi Ručitelem a Zákazníkem. Na základě dohody Ručitel potvrzuje, že produkty, na které se Osobní záruka kvality vztahuje, si udrží vlastnosti specifikované zárukou po dobu, která je v záruce stanovena. Ručitel se zavazuje podniknout kroky uvedené v záruce, pokud jsou objeveny defekty výrobku. Principem záruky je závazek odstranit defekt, který bude zaznamenán během záruční doby, nebo poskytnout Zákazníkovi výrobek bez vad.
 
Ručitel může být Výrobce i Prodávající. Udělení Osobní záruky kvality není povinné – to znamená, že udělení není povinností pro Výrobce ani pro Prodávajícího.  Obdržením Osobní záruky kvality jsou Zákazníkovi udělena doplňková práva, která nebudou platná, pokud neobdrží Osobní záruku kvality.
 
Osobní záruka kvality se obecně řídí Občanským zákoníkem. Přesný obsah závazků Ručitele je závislý na jeho vlastním rozhodnutí, které je vyjádřeno v záručních podmínkách Osobní záruky kvality.
 
Osobní záruka kvality, která je udělována Výrobcem, má pro Zákazníka zvláštní hodnotu. V praxi je výrobce jedinou osobou, která má možnost přijmout plnou odpovědnost za produkt a jeho kvalitu. Osobní záruka kvality udělena Výrobcem poskytuje Zákazníkovi další práva, která se potvrdí, pokud je záruka vydána v písemné podobě.
 
Zvláštním případem je záruka, která je uvedena v reklamě. Právní normy týkající se zvláštních podmínek zákaznického prodeje povolují potvrdit garanční prohlášení v reklamě, pouze pokud toto prohlášení obsahuje Ručitelovy závazné dohody. Pokud jsou identifikovány vady výrobku, prohlášení v reklamě: „10-ti letá záruka“, nedává Zákazníkovi žádné právo, Zákazník může pouze spoléhat na dobrou vůli Ručitele.
 
Osobní záruka kvality na zakoupené zboží může poskytnout Zákazníkovi cenná práva. Pokud však nejsou tato práva udělena písemně nebo nejsou v záručních podmínkách specifikovány žádné zvláštní Ručitelovy závazné dohody a povinnosti nebo je udělena nedůvěryhodnou stranou, může být tato dohoda bezcenná.   
Přesný obsah Ručitelova závazku závisí na jejho vlastním rozhodnutím, který je vyjádřeno v záruce. 
 
Zdůrazňuji, že osobní záruka kvality je pro Zákazníka pouze doplňkové právo. Nezávisle na osobní záruce, nebo pokud není osobní záruka udělena, je dle zákona Zákazník krytý právy prodejní záruční doby. Zákazníknárok na reklamaci zboží, pokud se zboží zakoupené zákazníkem neslučuje s dohodami. Díky těmto právům je Zákazník oprávněn reklamovat u Obchodníka opravu zboží nebo jeho bezplatnou výměnu za zboží bez vad. Ve speciálních případech může požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy. Práva jsou dále tato limitována časem – právo vyplývající ze zákonné záruční doby omezuje záruku na 2 roky od doby, kdy je zboží dodáno zákazníkovi.  Prodávající bere odpovědnost za závadovost zboží dle smlouvy během 2 let od data, kdy byl výrobek prodán zákazníkovi.
 
Připraveno:
PhD. Magdalena Rytwinska        
 Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X